Now with Polish Subtitles – Br. Bugnolo’s 7 Part Lecture on Benedict XVI’s Renunciation

Aby zobaczyć napisy w języku polskim, dotknij wideo, a następnie dotknij ikony CC.

To see the subtitling in Polish, touch the video and then touch the CC icon, to turn subtitles on.

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 1

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 2

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 3

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 4

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 5

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 6

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 7

With Globalist Censorship growing daily, No one will ever know about the above article, if you do not share it.

One thought on “Now with Polish Subtitles – Br. Bugnolo’s 7 Part Lecture on Benedict XVI’s Renunciation”

Comments are closed.