Now with Polish Subtitles – Br. Bugnolo’s 7 Part Lecture on Benedict XVI’s Renunciation

Aby zobaczyć napisy w języku polskim, dotknij wideo, a następnie dotknij ikony CC.

To see the subtitling in Polish, touch the video and then touch the CC icon, to turn subtitles on.

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 1

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 2

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 3

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 4

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 5

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 6

Zrzeczenie się papieża Benedykta: Fakty, prawa i konsekwencje. Część 7

One thought on “Now with Polish Subtitles – Br. Bugnolo’s 7 Part Lecture on Benedict XVI’s Renunciation”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.